Dlaczego warto stosować dylatacje posadzek?

Dlaczego warto stosować dylatacje posadzek?

Obecnie praktycznie wszystkie firmy, specjalizujące się w wykonywaniu posadzek stosują dylatację. Wynika to z tego, że zastosowanie dylatacji w odpowiednich miejscach pomaga uniknąć uszkodzeń związanych z eksploatowaniem posadzki. Z tego artykułu dowiesz się, przed jakimi dokładnie problemami chronią te specjalnie zaprojektowane szczeliny w podłodze.

Czym są dylatacje?

Tak naprawdę dylatacja to pewnego rodzaju szczelina bądź przerwa, która wykonana jest w wyznaczonym miejscu w podłodze, tak by powierzchnia mogła prawidłowo rozszerzać się i kurczyć pod wpływem ciężaru. W tym celu całą podłogę dzieli się na mniejsze fragmenty, w których odpowiednio rozmieszczone są dylatacje. Najczęściej wykonane są one ze sznura dylatacyjnego – wyprodukowanego ze spienionego polietylenu, przez co jest on niezwykle wytrzymały i nienasiąkliwy. Z kolei do szczelin występujących przy łączeniach ścian wykorzystuje się styropian.

Podstawowe rodzaje szczelin dylatacyjnych

Dylatacje posadzek i wylewki podłogowej można podzielić ze względu na warunki panujące w danym pomieszczeniu. Do ich głównych rodzajów zaliczamy:

  • dylatacje termiczną – tego typu szczeliny zapobiegają skurczom wywołanym przez różnicę temperatur,
  • dylatacje technologiczną – znajduje zastosowanie w obiektach, w których powłoka kurczy się i pęcznieje na skutek czynników zewnętrznych,
  • dylatacje przeciwdrganiową – ten rodzaj dylatacji jest używany, gdy posadzka musi znosić drgania generowane przez ciężkie maszyny i urządzenia pracujące w fabrykach, czy naturalnie powstałych trzęsień ziemi.

Korzyści zastosowania dylatacji w posadzkach

Jak już wspomnieliśmy, dylatacje zapobiegają przed pojawieniem się problemów związanych z naszą posadzką. Dokładniej rzecz biorąc chodzi o pęknięcia, zarysowania i odkształcenia powierzchni. Zatem, dzięki prawidłowemu ułożeniu szczelin dylatacyjnych intensywny ruch czy ciężar w żaden sposób nie niszczy podłogi. Szczeliny skutecznie przenoszą obciążenia i kontrolują zmieniającą się objętość materiałów pod wpływem skurczów, a nawet temperatur. Na dodatek dylatacje posadzki minimalizują odczuwalne drgania na powierzchni, co znacznie podnosi komfort podczas pracy.

Kiedy powinno się stosować dylatacje?

Szczeliny dylatacyjne są niezwykle istotne przy wykonywaniu tradycyjnych posadzek, jak i tych żywicznych, betonowych czy mineralnych. Podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi są w takim samym stopniu narażone na uszkodzenia, co bezspoinowy system wylewek. Mianowicie mogą powstać nieestetyczne wybrzuszenia czy inne deformacje. Warto także zaznaczyć, że dylatacje powinno się zawsze stosować, gdy pragniemy zainstalować ogrzewanie podłogowe. W tej sytuacji posadzka bez szczelin dylatacyjnych będzie narażona na odkształcenia wskutek połączenia różnicy temperatur i naprężenia.

Błędy popełniane przy wykonywaniu dylatacji

  • nie rozdzielenie powierzchni na mniejsze fragmenty posadzki,
  • zbyt wąskie lub szerokie szczeliny dylatacyjne,
  • niewłaściwy dobór materiału wypełniającego,
  • zbyt mała lub duża liczba dylatacji w posadzce,
  • nieodpowiednie umiejscowienie szczelin dylatacyjnych,
  • realizacja szczeliny bezpośrednio po związaniu materiału.