1. WPROWADZENIE
 2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
 3. OKRES PRZETWARZANIA
 4. UPRAWNIENIA
 5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 6. ODBIORCY DANYCH
 7. KORZYSTANIE Z DANYCH
 8. STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH
 9. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 10. AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. WPROWADZENIE

Poniżej prezentujemy zasady przetwarzania oraz zbierania danych osobowych przez naszą stronę WWW oraz informacje o plikach cookies (tzw. ciasteczka). Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach realizacji usług. Administratorem danych jest SEAN BUD sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Nad Odrą 67, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 8513231393, REGON: 381692511.

2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej https://sean.com.pl stosowane są tzw. pliki cookies, czyli informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika odwiedzającego stronę internetową https://sean.com.pl. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dzięki plikom cookies możesz w pełni korzystać ze wszystkich opcji strony internetowej https://sean.com.pl. Za pomocą opcji swojej przeglądarki internetowej możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies oraz zablokować wykorzystywanie ich w przyszłości. Pliki cookies stosowane są do udostępniania użytkownikowi opcji dostępnych na stronie WWW, zapamiętywania informacji o twojej sesji, w celach marketingowych i analitycznych.

Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie internetowej.

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 • informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas wypełniania formularza kontaktowego na naszej witrynie internetowej;
 • informacje wprowadzane podczas wypełniania pozostałych formularzy na naszej witrynie internetowej, na przykład: imię i nazwisko, telefon, temat oraz wszystkie inne dane, które podasz w treści przesyłanej wiadomości.
 • informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej: w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

3. OKRES PRZETWARZANIA

Czas przetwarzania danych jest zależny od obowiązku Administratora do realizacji obowiązków ustawowych. Dane osobowe są przetwarzane dopóki Administrator jest zobligowany prawnie do ich przechowywania. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw, dane osobowe są usuwane lub stają się anonimowe.

4. UPRAWNIENIA

Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, do ich usunięcia, sprostowania, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Istnieje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator zobligowany jest do ochrony oraz do niepodawania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i tym samym akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności.

 • podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 • będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 • wszystkie dane osobowe przesyłane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania SSL.

6. ODBIORCY DANYCH

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”. Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 • nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy);
 • wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

7. KORZYSTANIE Z DANYCH

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą stosowane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu:

 • administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 • personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 • wysyłania do Ciebie faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 • dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 • zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobiegania oszustwom.

8. STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

9. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsze zasady polityki prywatności mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w zasadach polityki prywatności.

10. AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub zaktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.