Czy dylatacje są konieczne w wylewkach podłogowych?

Czy dylatacje są konieczne w wylewkach podłogowych?

Przy każdej wylewce podłogowej może dojść do pęknięcia wskutek skurczów. Dlatego też na etapie planowania dowolnego rodzaju wylewki, należy uwzględnić dylatacje, które eliminują niekorzystny wpływ sił rozciągających. Dylatacja to specjalna szczelina lub przerwa przeciwdziałająca pękaniu posadzki, gdyż rozdziela jej elementy na mniejsze tak, by pracowały znacznie efektywniej. Jednak to nie wszystko. Szczeliny i przerwy dylatacyjne na wylewkach mają korzystny wpływ na wiele innych kwestii. Sprawdź dokładnie jakich.

Na co pozwalają szczeliny i przerwy dylatacyjne?

Dylatacje mają szerokie zastosowanie przy budowie domu, montażu paneli czy wykonywaniu wylewki podłogowej. Dzieje się tak dlatego, że szczeliny o odpowiednim rozmiarze przenoszą obciążenia, zapewniając swobodną pracę i odkształcenie nowo powstałych elementów konstrukcji. W rezultacie zapobiegają powstawaniu przeciążeń, wybrzuszeń, pęknięć, rys czy innych deformacji pod wpływem codziennej eksploatacji danego elementu wykończeniowego.

Jednakże, by móc w pełni cieszyć się trwałą powierzchnią dylatacje powinny posiadać prawidłową szerokość i ilość zależnie od wielkości całego pomieszczenia. W przeciwnym wypadku niewłaściwe rozplanowanie tego typu szczelin i przerw doprowadzi do łatwego złamania wierzchniej warstwy powierzchni. Dotyczy to w szczególności elementów o większych wymiarach i rozpiętościach.

Wobec tego, szczeliny i przerwy dylatacyjne na posadzce pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo samej podłogi, gdyż dbają o ruch pieszy i kołowy, który mocno obciąża oraz wytwarza naprężenia na styku krawędzi posadzki. Oprócz działania przeciwskurczowego zwiększają również odporność na kurczliwość betonu, zaprawy, wpływ wilgoci i temperatury.

Ciepło to jeden z podstawowych czynników, który należy uwzględnić podczas wykonywania posadzki, ponieważ związane składniki ulegają rozszerzalności objętościowej i liniowej, przez co przy niedostatecznej ilości wolnej przestrzeni grozi licznym deformacjom. Dzięki temu nawet wylewki podłogowe użyte na zewnątrz budynku będą wytrzymałe i odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Rodzaje dylatacji w zależności od zastosowania

W zależności od zastosowania dylatacje różnią się sposobem wykonania tak, aby zwiększały trwałość oraz odpowiadały konkretnym warunkom gruntowym, technicznym i różnicom temperatur. Stąd też dzielimy je na:

  • konstrukcyjne – to szczeliny i przerwy dylatacyjne przeznaczone do oddzielenia części konstrukcji, w celu prawidłowego osadzania elementów wskutek przenoszenia obciążeń na jej powierzchni. Ten rodzaj dylatacji stosowany jest przede wszystkim przy tworzeniu fundamentów i długich poziomych odcinkach,
  • technologiczne – typ dylatacji dedykowany do wylewek betonowych i innych, gdzie może wystąpić skurcz, pęcznienie lub kruszenie się materiałów. Sprawdza się równie dobrze zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń,
  • termiczne – są wysoce odporne na różnice temperatur i inne czynniki zewnętrzne, stąd też stosuje się je w konstrukcjach znajdujących się na świeżym powietrzu np. mostach, ulicach, podjazdach czy tarasie,
  • przeciwdrganiowe – doskonale spisują się na terenach zagrożonych częstymi trzęsieniami ziemi, gdyż minimalizują negatywny wpływ drgań na całą konstrukcję domu.