Czym jest dylatacja?

Czym jest dylatacja?

Coraz częściej można spotkać się z ofertami dotyczącymi napraw szczelin dylatacyjnych, jednak większość ludzi nie ma najmniejszego pojęcia, czym jest owa dylatacja. Z uwagi na jej dużą rolę w wykończeniu posadzek i wylewek betonowych, przygotowaliśmy dla Państwa specjalny artykuł, w którym wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z dylatacją.

Co to jest dylatacja?

Dylatacja to tak naprawdę umyślnie wykonana szczelina lub przerwa dylatacyjna, chroniąca przed negatywnymi skutkami, które powstają w wyniku długotrwałych przeciążeń. Proces polega na podzieleniu całej powierzchni podłogi na mniejsze części, w których wykonywane są specjalne szczeliny, dzięki którym poszczególne fragmenty posadzki przenoszą obciążenia i pracują niezależnie od innych. Do wykonania szczelin najczęściej stosuje się styropian lub sznur dylatacyjny, który zazwyczaj jest wzmocniony materiałem izolacyjnym, uszczelniającym i niechłonnym. Można również spotkać sznur ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej.

Rodzaje dylatacji

  • konstrukcyjna – znalazła zastosowanie w oddzielaniu części i elementów konstrukcyjnych nieruchomości, by w odpowiedni sposób przenosić obciążenia i minimalizować odkształcenia. Dylatacja konstrukcyjna charakteryzuje się odpornością na różnice temperatur i warunki gruntowe,
  • technologiczna – rewelacyjnie sprawdza się w przypadku posadzek betonowych, gdyż rozwiązuje problem pęcznienia i kruszenia się surowców. Jest wysoce odporna na wpływ zmiany objętości materiału,
  • termiczna – wykonuje się ją w przypadku obiektów narażonych na różnice temperatur, ponieważ doskonale niweluje odkształcenia termiczne,
  • przeciwdrganiowa – ten rodzaj dylatacji jest stosowany w obiektach, w których występują mocne i natarczywe drgania tworzone przez maszyny przemysłowe, czy trzęsienia ziemi.

Działanie dylatacji

Szczeliny dylatacyjne tworzone podczas wykonywania posadzek znacznie zwiększają bezpieczeństwo konstrukcji, zapewniając ochronę przed powstawaniem nieestetycznych odkształceń, pęknięć i rys. Co więcej wpływają one na funkcjonalność i wytrzymałość posadzki, narażonej na wielokrotne obciążenia użytkowe oraz naprężenia skurczowe. Należy zaznaczyć, że to one kontrolują naturalny przebieg pęknięć posadzek.

Przyczyny uszkodzeń

Dylatacja doskonale sprawdza się w posadzkach przemysłowych z betonu, gdyż są one szczególnie narażone na proces pęknięć i pierwotną dewastację, z powodu występujących obciążeń eksploatacyjnych. Podczas tworzenia szczelin dylatacyjnych, bardzo ważną rolę odgrywa odpowiednia ilość i rozmieszczenie, bowiem ich niewystarczająca liczba może doprowadzić do wymienionych wcześniej uszkodzeń.

Inną przyczyną powstawania defektów są błędy podczas ich projektowania, ponieważ większość osób nie wie, jak dopasować wielkość dylatacji do planowanego pokrycia podłogi. Z kolei zbyt szerokie szczeliny prowadzą do powstawania odkształceń. Co więcej, niewłaściwe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami i wodą również doprowadza do stopniowej degradacji podłogi. Dlatego też zalecamy zatrudnienie profesjonalnej firmy, specjalizującej się w wykonywaniu posadzek.

Dlaczego powinno się naprawiać szczeliny dylatacyjne?

Pod wpływem określonych czynników dylatacje mogą z czasem ulegać uszkodzeniom, takim jak wykruszenie brzegów dylatacji, degradację wypełnienia, czy pęknięć wzdłuż ich linii. Uszkodzona szczelina może prowadzić do coraz większej sieci pęknięć, w wyniku naprężeń i obciążeń eksploatacyjnych. Jak już wcześniej wspomniano, głównym celem szczelin dylatacyjnych jest zapobieganie powstawaniu uszkodzeń w przygotowanej posadzce. W tej sytuacji szybka reakcja jest kluczowa, by nie doprowadzić do jeszcze większych zniszczeń, które wymagałyby całkowitej wymiany posadzki. W ten sposób unikniemy większych kosztów i dłuższych terminów konserwacji.

Przede wszystkim naprawa dylatacji zabezpiecza przed dalszą degradacją posadzki. Z drugiej strony należy wspomnieć o tym, że przywraca utraconą estetykę powierzchni, zwiększa poziom bezpieczeństwa w miejscach pracy, a także ogranicza zużycie części w wielu maszynach transportowych.