Najczęstsze przyczyny uszkodzeń i wad posadzek betonowych

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń i wad posadzek betonowych

Najczęściej naprawianym elementem budowlanym jest podłoga przemysłowa, co może skutkować poniesieniem dużych strat i kosztów. Dlatego tak ważne jest zachować szczególną uwagę na etapie projektowania i wykonawstwa posadzki. Niemniej jednak do ich wielu niedoskonałości prowadzi przede wszystkim niewłaściwe użytkowanie. W tym artykule przedstawimy Ci najczęstsze przyczyny, które wywołują wszelkie uszkodzenia w posadzkach betonowych.

Jakie przyczyny odpowiadają za nieprawidłowości w posadzkach przemysłowych?

Do wad posadzki betonowej zaliczamy wszelkie nierówności, pęknięcia i rysy na wierzchniej warstwie, wytarcia, pylenie, kruszenie się, deformację, pęcherze, rozwarstwienie pomiędzy podkładem a posadzką, czy nawet zniszczenie dylatacji. Wymienione wady wynikają z przyczyn, które dzielimy odpowiednio na konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne i eksploatacyjne. W celu ich dokładnego przedstawienia wymienimy czynniki, na jakie składają się poszczególne przyczyny.

Przyczyny konstrukcyjne

 • złe oszacowanie podłoża gruntowego,
 • zbyt niskie parametry podłoża i podbudowy pod płytą podłogi,
 • za niska wytrzymałość betonu,
 • uchybienia w projektowaniu dylatacji.

Przyczyny materiałowe

 • źle dopasowana jakość komponentów mieszanki betonowej,
 • niewłaściwa ilość składników mieszanki betonowej,
 • pojawienie się zanieczyszczeń w mieszance,
 • użycie nieodpowiedniego kruszywa,
 • użycie nieodpowiednich materiałów do wypełnienia dylatacji.

Przyczyny technologiczne

 • nierówność podbudowy,
 • nieprzestrzeganie reguł technologicznych i porządku pracy podczas układania posadzki,
 • niewłaściwy środek transportu do przewozu betonu na miejsce,
 • niedociągnięcia w ułożeniu zbrojenia,
 • aplikacja mieszanki o nieprawidłowym składzie,
 • zły sposób betonowania,
 • niedostateczna pielęgnacja betonu,
 • defekty w przygotowaniu dylatacji,
 • defekty w przygotowaniu wierzchnich warstw posadzki.

Przyczyny eksploatacyjne

 • przedwczesne włączenie posadzki do użytkowania,
 • zmiany warunków eksploatowania posadzki w stosunku do jej pierwotnych założeń,
 • stosowanie większych obciążeń niż wcześniej zakładano,
 • nieprawidłowy sposób czyszczenia powłoki betonowej.