English language Deutsche sprache

wykonawstwo posadzek - posadzki betonowe

Posadzki betonowe


Oferujemy również malowanie posadzek betonowych. Proces polega na użyciu dwuskładnikowej farby na bazie poliuretuanu, przeznaczonego do zabezpieczania i dekoracji nawierzchni betonowych w halach przemysłowych, garażach, magazynach, halach wystawowych, laboratoriach oraz halach sportowych.