English language Deutsche sprache

Szlifowanie posadzek

Szlifowanie posadzek


Metoda szlifowania posadzek polega na mechanicznym usunięciu zniszczonej, w wyniku użytkowania, wierzchniej warstwy betonu. W metodzie tej beton jest szlifowany na sucho z zastosowaniem specjalnych odciągów, co nie powoduje powstawania oparu pyłowego i nie wyłącza z użytku części sektorów, będących w trakcie regeneracji. Ingerencja w warstwę utwardzoną betonu, w przypadku podłogi na hali, jest minimalna.

Szlifowanie ma za zadanie oczyścić powierzchnię z brudu, tłuszczy i innych zanieczyszczeń. W zależności od typu podłogi konieczne jest wykonanie od pięciu do siedmiu etapów szlifowania. Podczas każdego z etapów używa się innych materiałów trących.

W czasie obróbki szlifowania odsłaniane są mikropęknięcia w betonie. Zabezpieczający środek chemiczny, który możemy zastosować na prośbę zleceniodawcy, penetruje mikropęknięcia wypełniając je. Wnika w powierzchnie betonowe zabezpieczając i wzmacniając je w sposób trwały. Środek chemiczny jako wzmocnienie powierzchniowe w znaczący sposób podwyższa wodoszczelność betonu, zwiększając jednocześnie wytrzymałość na ścieranie. Dobór rodzaju środka chemicznego uzależniony jest od typu podłogi i wymagań zleceniodawcy.

Po przeprowadzeniu wielu prób na środkach impregnujących beton wyselekcjonowaliśmy środki o najwyższej przydatności, które powierzchniowo wzmacniają strukturę betonu. Środki proponowane przez naszą firmę zostały sprawdzone w praktyce, w długotrwałym okresie eksploatacji. Zapewniają posadzkom betonowym znaczne podwyższenie ich walorów eksploatacyjnych.

Środki nie kolidują z zastosowanymi wcześniej utwardzaczami proszkowymi np. PANBEX, KORUND, itp. Czas skutecznego działania środka, dzięki wniknięciu w strukturę betonu, jest nieograniczony.