English language Deutsche sprache

Naprawa posadzek

Naprawa posadzek betonowych w miejscach wytartego korundu


Oczyszczenie mechaniczne i chemiczne posadzek betonowych, gruntowanie, zabezpieczenie cienkowarstwowe.
Metoda ta pozwala na doraźną naprawę betonu. Zastosowanie posadzki cienkowarstwowej ma wiele zalet:
- brak różnicy poziomów pomiędzy warstwą zabezpieczoną a oryginalną posadzką
- możliwość odtworzenia fragmentów posadzki w miejscach uszkodzeń – wytartego korundu
- zabezpieczenie posadzki przed dalszą dewastacją, brak korundu (warstwy zabezpieczającej) powoduje bardzo szybką korozję betonu, pylenie oraz powstawanie pęknięć i porów w betonie.

Co więcej, posadzka pozbawiona warstwy zabezpieczającej jest bardzo trudna w utrzymaniu czystości, brud wnika w beton znacznie pogarszając wygląd posadzki i jej własności. W metodzie cienkowarstwowej, stosowanej przez naszą firmę, proces zabezpieczania poprzedzony jest mechanicznym (śrutowanie podłogi) i chemicznym oczyszczaniem powierzchni, co powoduje dogłębną penetrację. Po wyczyszczeniu betonu, nakładana jest warstwa gruntująca oraz właściwa posadzka.

Powyższa metoda znacznie poprawia efekt wizualny. Posadzka jest bezbarwna, odporna na wodę, większość związków chemicznych, oleje, smary i benzynę. Ma bardzo wysoką odporność na ścieranie.

Naprawa posadzek po wykonaniu nowych podejść kanalizacyjnych w istniejącej posadzce


Wykonujemy również usługę uzupełniania pęknięć i braków w posadzkach betonowych. Braki w zależności od miejsca i wielkości ubytków uzupełniane są dwoma metodami:
- Bezbarwną, 2-komponentową żywicą na bazie epoksydu - Żywica ta odznacza się doskonałą przyczepnością do betonu, jest odporna na wodę, chemikalia, oleje mineralne, liczne kwasy i zasady jak również oddziaływanie termiczne i ścieranie. Stosując żywicę osiąga się wysoką wytrzymałość na ściskanie, zgniatanie i odrywanie.
- Jednokomponentową zaprawą cementową, modyfikowaną tworzywem sztucznym, o dużej wytrzymałości - Zaprawa ta przeznaczona jest do ubytków o grubości od 12 do 40 mm. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, wysoką wytrzymałością na odrywanie oraz niską skurczliwością i niskimi naprężeniami własnymi.

Uzupełnienie ubytków w zależności od wielkości i miejsca wystąpienia odbywa się przed lub po obróbce mechanicznej posadzki.

Renowacja podłóg betonowych


Pragniemy przedstawić ofertę dotyczącą renowacji podłóg betonowych. Renowacja w/w podłogi to metoda bezgłośnego i bezpyłowego szlifowania.

Powyższa metoda polega na mechanicznym usunięciu zniszczonej wierzchniej warstwy betonu w wyniku użytkowania. W metodzie tej beton jest szlifowany na mokro lub sucho z odciągiem pyłów, co nie powoduje powstawania oparu pyłowego i nie wyłącza z użytku części sektorów, które są w trakcie regeneracji. Ingerencja w warstwę utwardzoną betonu, w przypadku podłogi jest minimalna. Szlifowanie ma za zadanie oczyścić powierzchnię z brudu, tłuszczy i innych zanieczyszczeń. Podczas obróbki szlifowania odsłaniane są mikropęknięcia, w betonie. Rekrystalizator penetruje mikropęknięcia wypełniając je. Wnika w powierzchnie betonowe zabezpieczając i wzmacniając je w sposób trwały. Rekrystalizator w znaczący sposób podwyższa wodoszczelność betonu jednocześnie zwiększając wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na ścieranie. Rekrystalizator jest nieusuwalny chemicznie.
Rekrystalizator
Firma SEAN po przeprowadzeniu wielu prób ze środkami impregnującymi beton stosuje zabezpieczenie betonu środkiem pielęgnującym, a zarazem powierzchniowo wzmacniającym strukturę betonu w posadzkach. Środek stosowany przez naszą firmę został sprawdzony w praktyce i w długotrwałym okresie eksploatacji posadzek betonowych zapewnia podwyższenie ich walorów eksploatacyjnych. Środek ten jest bezbarwnym, półprzezroczystym płynem wnikającym w powierzchnie betonowe zabezpieczając, konserwując i wzmacniając je w sposób trwały. Środka nie można usunąć chemicznie, jednocześnie zapewniamy, że środek nie powoduje powstania na betonie żadnych wykwitów ani przebarwień. Środek nie zmienia naturalnego wyglądu betonu. Do podstawowych zalet środka zaliczamy:
- Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie ( wg Pn-88/B-06250 o ponad 20% )
- Zwiększenie odporności na ścieranie ( wg Pn-88/B-06250 o ponad 30%)
- Podnosi wodoszczelność do 40%

Środek nie koliduje z zastosowanymi wcześniej utwardzaczami proszkowymi np. PANBEXD, KORUND, itp. Środek w połączeniu z utwardzaczami proszkowymi poza dalszym wzmocnieniem warstwy powierzchniowej zapewnia niepylistość. Czas skutecznego działania środka, dzięki penetracji w strukturę betonu, jest nieograniczony. Powierzchnia betonu polepsza swoje parametry z upływem czasu. Na powierzchniach zabezpieczonych powyższym środkiem po 6 do 12 miesięcy występuje naturalny połysk, jest on wynikiem rekrystalizacji cementu i uszczelniania powierzchni betonu.

Dwukrotne zabezpieczenie posadzki betonowej środkiem impregnującym o właściwościach rekrystalizacji betonu, podnoszące walory eksploatacyjne, wliczone, jest w cenę regeneracji podłogi.

Posadzki żywiczne – beton zastępczy


W swojej ofercie firma SEAN posiada posadzki przemysłowe oparte na 2-komponentowej, bezrozpuszczalnikowej żywicy reaktywnej. Zastosowanie żywicy stanowiącej beton zastępczy uzależnione jest od podłoża i jego własności. Przeprowadzenie badań podłoża a w szczególności odporności na odrywanie jest niezbędnym warunkiem doboru i wykonania posadzki.

Stan podłoża i jego zabrudzenie determinuje sposób oczyszczenia i przygotowania podłogi. Nasza firma stosuje dwie metody: śrutowanie lub frezowanie. Na przygotowaną, oczyszczoną powierzchnię nanoszona jest warstwa szczepna. Warstwę szczepną pokrywa się powłoką zastępczą opartą na żywicy i piasku kwarcowym. Dobór koloru podłogi jest w kwestii klienta. Grubość powłoki zastępczej uzależniony jest od wymogów klienta i waha się od 5 do 30 mm. Po posadzka jest utwardzona po 24 h. Pełne utwardzenie następuje po 4 dobach. Posadzki żywiczne wykonywane przez naszą firmę charakteryzują się: odpornością na wodę, oleje, benzyny, dużą wytrzymałością na ścieranie i ściskanie.

Inne naprawy


Przeprowadzamy również naprawy betonowych schodów, zbiorników, balkonów itp. Jeżeli nie znalazłeś informacji o renowacji powierzchni, której poszukujesz, zadzwoń do nas i zapytaj o pełną ofertę.
Naprawa kanału w warsztacie samochodowym - 1/2
Naprawa kanału w warsztacie samochodowym - 2/2
Naprawa betonowych schodów - 1/2
Naprawa betonowych schodów - 2/2
Naprawa posadzki betonowej na tarasie - 1/2
Naprawa posadzki betonowej na tarasie - 1/2
Naprawa posadzki dla firmy Ikea - 1/4
Naprawa posadzki dla firmy Ikea - 2/4
Naprawa posadzki dla firmy Ikea - 3/4
Naprawa posadzki dla firmy Ikea - 4/4
Naprawa ubytków w betonie dla firmy Macro
Naprawa w kuchni - żywica na kafle - 1/10
Naprawa w kuchni - żywica na kafle - 2/10
Naprawa w kuchni - żywica na kafle - 3/10
Naprawa w kuchni - żywica na kafle - 4/10
Naprawa w kuchni - żywica na kafle - 5/10
Naprawa w kuchni - żywica na kafle - 6/10
Naprawa w kuchni - żywica na kafle - 7/10
Naprawa w kuchni - żywica na kafle - 8/10
Naprawa w kuchni - żywica na kafle - 9/10
Naprawa w kuchni - żywica na kafle - 10/10
Naprawa posadzki dla firmy Macro w Toruniu - 1/2
Naprawa posadzki dla firmy Macro w Toruniu - 2/2
Naprawa posadzki dla firmy Macro - 1/3
Naprawa posadzki dla firmy Macro - 2/3
Naprawa posadzki dla firmy Macro - 3/3
Naprawa ubytkow dla firmy Ikea - 1/2
Naprawa ubytkow dla firmy Ikea - 2/2
Naprawa ubytków w posadzce betonowej dla firmy Macro - 1/3
Naprawa ubytków w posadzce betonowej dla firmy Macro - 2/3
Naprawa ubytków w posadzce betonowej dla firmy Macro - 3/3
Naprawa ubytków w posadzce żywicznej dla firmy Macro - 1/3
Naprawa ubytków w posadzce żywicznej dla firmy Macro - 2/3
Naprawa ubytków w posadzce żywicznej dla firmy Macro - 3/3
Naprawa posadzki w firmie Enea - 1/4
Naprawa posadzki w firmie Enea - 2/4
Naprawa posadzki w firmie Enea - 3/4
Naprawa posadzki w firmie Enea - 4/4