Naprawy posadzek > Uzupełnianie pęknięć i braków w posadzkach betonowych
Braki w zależności od miejsca i wielkości ubytków uzupełniane są dwoma metodami:

Bezbarwną, 2-komponentową żywicą na bazie epoksydu - Żywica ta odznacza się doskonałą przyczepnością do betonu, jest odporna na wodę, chemikalia, oleje mineralne, liczne kwasy i zasady jak również oddziaływanie termiczne i ścieranie. Stosując żywicę osiąga się wysoką wytrzymałość na ściskanie, zgniatanie i odrywanie.

Jednokomponentową zaprawą cementową, modyfikowaną tworzywem sztucznym, o dużej wytrzymałości - Zaprawa ta przeznaczona jest do ubytków o grubości od 12 do 40 mm. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, wysoką wytrzymałością na odrywanie oraz niską skurczliwością i niskimi naprężeniami własnymi.


Uzupełnienie ubytków w zależności od wielkości i miejsca wystąpienia odbywa się przed lub po obróbce mechanicznej posadzki.


GWARANCJA
Firma SEAN udziela rocznej gwarancji na wykonaną usługę. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wad powstałych w wyniku niewłaściwej konserwacji podłogi.

POSADZKI ŻYWICZNE – BETON ZASTĘPCZY
W swojej ofercie firma SEAN posiada posadzki przemysłowe oparte na 2-komponentowej , bezrozpuszczalnikowej żywicy reaktywnej. Zastosowanie żywicy stanowiącej beton zastępczy uzależnione jest od podłoża i jego własności. Przeprowadzenie badań podłoża a w szczególności odporności na odrywanie jest niezbędnym warunkiem doboru i wykonania posadzki. Stan podłoża i jego zabrudzenie determinuje sposób oczyszczenia i przygotowania podłogi. Nasza firma stosuje dwie metody: śrutowania lub frezowania. Na przygotowaną powierzchnię, oczyszczoną, nanoszona jest warstwa szczepna. Warstwę szczepną pokrywa się powłoką zastępczą opartą na żywicy i piasku kwarcowym. Dobór koloru podłogi jest w gestii klienta. Grubość powłoki zastępczej uzależniony jest od wymogów klienta i waha się od 5 do 30 mm. Po posadzce wykonanej przez naszą firmę można chodzić po 24 h. Pełne utwardzenie następuje po 4 dobach. Posadzki żywiczne wykonywane przez naszą firmę charakteryzują się: odpornością na wodę, oleje, benzyny. Ponadto odznaczają się dużą wytrzymałością na ścieranie i ściskanie.
Naprawy posadzek
naprawy w miejscach wytartego korundu
naprawy po wykonaniu nowych podej kanalizacyjnych w istniejcej posadzce
renowacja podg betonowych
uzupenianie pkni i brakw w posadzkach betonowych
Wykonawstwo posadzek | Szlifowanie posadzek | Naprawy posadzek | Naprawy dylatacji | Firma | Sklep | Higiena
Copyright © Sean Bis s.c. • tel. 722 20 30 30 • ul. Nad Odrą 67, 71-820 Szczecin | Site map