Naprawy posadzek > Renowacja podłóg betonowych
Pragniemy przedstawić ofertę dotyczącą renowacji podłóg betonowych. Renowacja w/w podłogi to metoda bezgłośnego i bezpyłowego szlifowania.

Powyższa metoda polega na mechanicznym usunięciu zniszczonej wierzchniej warstwy betonu w wyniku użytkowania. W metodzie tej beton jest szlifowany na mokro lub sucho z odciągiem pyłów, co nie powoduje powstawania oparu pyłowego i nie wyłącza z użytku części sektorów, które są w trakcie regeneracji. Ingerencja w warstwę utwardzoną betonu, w przypadku podłogi jest minimalna. Szlifowanie ma za zadanie oczyścić powierzchnię z brudu, tłuszczy i innych zanieczyszczeń. Podczas obróbki szlifowania odsłaniane są mikropęknięcia, w betonie. Rekrystalizator penetruje mikropęknięcia wypełniając je. Wnika w powierzchnie betonowe zabezpieczając i wzmacniając je w sposób trwały. Rekrystalizator w znaczący sposób podwyższa wodoszczelność betonu jednocześnie zwiększając wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na ścieranie. Rekrystalizator jest nieusuwalny chemicznie.

REKRYSTALIZATOR
Firma SEAN po przeprowadzeniu wielu prób ze środkami impregnującymi beton stosuje zabezpieczenie betonu środkiem pielęgnującym, a zarazem powierzchniowo wzmacniającym strukturę betonu w posadzkach. Środek stosowany przez naszą firmę został sprawdzony w praktyce i w długotrwałym okresie eksploatacji posadzek betonowych zapewnia podwyższenie ich walorów eksploatacyjnych. Środek ten jest bezbarwnym, półprzezroczystym płynem wnikającym w powierzchnie betonowe zabezpieczając, konserwując i wzmacniając je w sposób trwały. Środka nie można usunąć chemicznie, jednocześnie zapewniamy, że środek nie powoduje powstania na betonie żadnych wykwitów ani przebarwień. Środek nie zmienia naturalnego wyglądu betonu. Do podstawowych zalet środka zaliczamy:
• Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie ( wg Pn-88/B-06250 o ponad 20% )
• Zwiększenie odporności na ścieranie ( wg Pn-88/B-06250 o ponad 30%)
• Podnosi wodoszczelność do 40%

Środek nie koliduje z zastosowanymi wcześniej utwardzaczami proszkowymi np. PANBEXD, KORUND, itp. Środek w połączeniu z utwardzaczami proszkowymi poza dalszym wzmocnieniem warstwy powierzchniowej zapewnia niepylistość.
Czas skutecznego działania środka, dzięki penetracji w strukturę betonu, jest nieograniczony. Powierzchnia betonu polepsza swoje parametry z upływem czasu. Na powierzchniach zabezpieczonych powyższym środkiem po 6 do 12 miesięcy występuje naturalny połysk, jest on wynikiem rekrystalizacji cementu i uszczelniania powierzchni betonu.

Dwukrotne zabezpieczenie posadzki betonowej środkiem impregnującym o właściwościach rekrystalizacji betonu, podnoszące walory eksploatacyjne, wliczone, jest w cenę regeneracji podłogi.
Naprawy posadzek
naprawy w miejscach wytartego korundu
naprawy po wykonaniu nowych podej kanalizacyjnych w istniejcej posadzce
renowacja podg betonowych
uzupenianie pkni i brakw w posadzkach betonowych
Wykonawstwo posadzek | Szlifowanie posadzek | Naprawy posadzek | Naprawy dylatacji | Firma | Sklep | Higiena
Copyright © Sean Bis s.c. • tel. 722 20 30 30 • ul. Nad Odrą 67, 71-820 Szczecin | Site map